News & History

Lawatan NREB Sarawak ke Loji Rawatan Kumbahan Berpusat, Kuching
Posted on : 16 Mar 2024  Source of News: NREB
 

Kuching, 15 Mac 2024 Jumaat - Lawatan NREB Sarawak diketuai oleh En. Paul Bond anak Chamberlin, Timbalan Controller NREB ke Loji Rawatan Kumbahan Berpusat, Kuching.
Quick Link