EN  | BM

Pengumuman

EIA > PerhutananEIA > Perhutanan

Sebanyak enam laporan EIA bagi projek perhutanan telah diluluskan pada tahun baru-baru ini, dengan kawasan seluas 75,492.40 hektar. Projek perhutanan melibatkan pembalakan mampu merosakkan hutan dan boleh menyebabkan hakisan tanah jika operasi tidak dirancang dengan betul dan dikawal.

Kesan pelbagai aktiviti dalam operasi hutan boleh dikurangkan dengan mengamalkan 'Reduced Impact Logging (RIL)' salah satu strategi dalam pengurusan hutan yang mampan. Operasi (RIL) terdiri daripada operasi pra-tuai, pengendalian dan operasi lepas-tuai. Walau bagaimanapun, aktiviti-aktiviti hiliran seperti tapak kolam balak dan pembinaan jalan raya pembalakan telah menyumbang kepada masalah alam sekitar.

Pengagihan Kawasan Bahagian Mengikut EIA diluluskan