EN  | BM

Pengumuman

Sejak tahun 1994, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar (NREB) Sarawak telah menjalankan banyak pendidikan alam sekitar dan program kesedaran. Program-program ini, disasarkan kepada kanak-kanak sekolah, orang awam, badan bukan kerajaan serta sektor perindustrian dan perkhidmatan, yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran dalam perlindungan alam sekitar dan pemuliharaan sumber asli untuk pembangunan lestari.

Sehingga kini program ini, pada suatu tahap, telah mencapai objektifnya. Untuk meningkatkan lagi program-program ini, NREB, dengan kerjasama Persekutuan Persatuan Perniagaan Sarawak (SBF), memperkenalkan Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri Sarawak (CMEA) pada tahun 2001.

Anugerah ini adalah anugerah utama alam sekitar bagi sektor swasta untuk perniagaan dan industri di Sarawak.

Buku Panduan - Anugerah Alam Sekitar Ketua Menteri Sarawak (CMEA) ke-8, 2017/2018